Kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới

(HANDICO) - Sáng 01/4/2022, Đoàn khảo sát của Thành phố Hà Nội do đồng chí Trịnh Huy Thành - Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn đã tới kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 08/01/2022 của Bộ Chính trị (khóa IX) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh (CCB) Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới” tại Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO).

Dự Hội nghị có lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội cùng đại diện Hội cựu chiến binh Tổng công ty và các hội, chi hội cơ sở trực thuộc.
 

 
Hội cựu chiến binh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội là hội cấp trên cơ sở, có 9 hội và 6 hội cơ sở với 221 hội viên đang sinh hoạt tại các đơn vị thành viên và Công ty Mẹ - Tổng công ty.

Trong 20 năm qua, thực hiện Nghị quyết 09, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động và tổ chức của Hội CCB Tổng công ty, từ đó vai trò, vị trí và nhiệm vụ của Hội CCB được khẳng định. Hội CCB đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy tăng cường lãnh đạo công tác CCB; tạo điều kiện cho Hội thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Đồng chí Phan Thanh Chung – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị
 
Hội CCB Tổng công ty đã cụ thể hóa Nghị quyết số 09 thành các nội dung trong nghị quyết, kế hoạch công tác toàn khóa và chương trình công tác hàng năm để lãnh đạo, chỉ đạo các chi hội cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt tới cán bộ, hội viên thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, các hội nghị của các cấp Hội và trong các buổi sinh hoạt chi hội… Định kỳ, phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty trong công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết Nghị quyết, Kết luận theo quy định.

Trải qua 3 kỳ đại hội từ khi thành lập đến nay, sau mỗi kỳ đại hội các cấp,  hội đều được củng cố về tổ chức, ổn định về tư tưởng để trở thành một đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh thuộc Đảng bộ Tổng công ty.
 
Hội Cựu chiến binh HANDICO hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho đồng chí Cao Quý Toán – hội viên cựu chiến binh xã Phúc Lâm  (huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội) năm 2021
 
Đảng ủy Tổng công ty và Lãnh đạo Tổng công ty đã quan tâm phối hợp chặt chẽ. Các phong trào của hội được quan tâm tạo điều kiện hơn về kinh phí, điều kiện làm việc. Chất lượng sinh hoạt, học tập, rèn luyện nâng cao kiến thức về chính trị, văn hóa, xã hội của cựu chiến binh được nâng lên rõ rệt; trình độ  của từng cán bộ hội từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu giúp cấp ủy về vận động cựu chiến binh và quần chúng tham gia thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tập trung làm rõ những vấn đề trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09 và đề xuất những giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết trong thời gian tới.

 
Đồng chí Trịnh Huy Thành  - Phó Trưởng ban thường trực Ban Dận vận Thành ủy, trưởng đoàn giám sát phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trịnh Huy Thành  - Phó Trưởng ban thường trực Ban Dận vận Thành ủy, trưởng đoàn giám sát đã biểu dương Đảng ủy Tổng công ty đã luôn nhận thức sâu sắc vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong việc thực hiện Nghị quyết 09 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Đảng ủy Tổng công ty thường xuyên chăm lo, quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lời cho Hội CCB hoạt động và phát triển. Duy trì tốt các phong trào thi đua, xây dựng và bồi đắp văn hóa doanh nghiệp HANDICO, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Hội CCB Tổng công ty giữ vững được vai trò, tôn chỉ và mục đích của hội, tổ chức nhiều hoạt động phong phú, phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” cùng nhiều hoạt động ý nghĩa góp phần vào sự phát triển chung của Tổng công ty.

Đồng chí cũng yêu cầu Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Hội CCB quán triệt tinh thần Nghị quyết 09; quan tâm tổ chức Đại hội Hội cựu chiến binh Tổng công ty lần IV nhiệm kỳ 2022-2027 và xác định mô hình Hội CCB tại doanh nghiệp trong tình hình mới. Sau Đại hội, đề nghị Hội CCB Tổng công ty bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Tổng công ty  xây dựng, cụ thể hóa chương trình, kế hoạch công tác cụ thể để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của Hội CCB trong giai đoạn mới.

642 Lượt xem

HANDICO phấn đấu trở thành một trong những tổ chức kinh tế chiếm thị phần hàng đầu trong cả nước về đầu tư kinh doanh bất động sản, có địa bàn hoạt động trên cả nước và các nước trong khu vực...  [Xem thêm]