Công bố thông tin đợt 30.6.2024 của Tổng công ty

HANDICO) – Thực hiện Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) công bố thông tin đợt 30/6/2024 với các nội dung:
1. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023;
2. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2023;
3. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2023.

Vui lòng tải file đính kèm để biết thêm chi tiết---->
/UploadFiles/Upload%202024/1492_CBTT%20%C4%91%E1%BB%A3t%203.pdf

216 Lượt xem

HANDICO phấn đấu trở thành một trong những tổ chức kinh tế chiếm thị phần hàng đầu trong cả nước về đầu tư kinh doanh bất động sản, có địa bàn hoạt động trên cả nước và các nước trong khu vực...  [Xem thêm]