Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và đảng viên mới năm 2022

(HANDICO) –  Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022, từ ngày 13-22/4, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đã tổ chức mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và Đảng viên mới năm 2022 cho quần chúng ưu tú và đảng viên mới kết nạp trong toàn Đảng bộ Tổng công ty.

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng có 41 học viên, lớp bồi dưỡng đảng viên mới có 29 học viên đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty.

Đảng ủy Tổng công ty đã phối hợp với Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội xây dựng chương trình học tập khoa học, phù hợp với đặc điểm tình hình đối tượng học tập bao gồm các cán bộ, chuyên viên, người lao động của các cấp ủy Đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty. Qua lớp bồi dưỡng, các học viên có nhận thức cơ bản, đúng đắn về lịch sử, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… từ đó học viên có nhận thức, lời nói và hành động đúng đắn, để phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, các đảng viên dự bị phấn đấu trở thành đảng viên chính thức.

Kết thúc lớp học có 10 học viên đạt điểm giỏi (chiếm 10%), 58 học viên đạt điểm khá (chiếm 82,8%), không có học viên đạt điểm dưới trung bình.


 

Đồng chí Phan Thanh Chung – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Chủ tịch Công đoàn TCT trao giấy chứng nhận cho các học viên đạt loại giỏi
 
Một số chi, đảng bộ cơ cở có học viên có tỷ lệ học viên đạt giỏi cao: Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội, Đảng bộ Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Hà Nội; Chi bộ Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông.


Đồng chí Phan Thanh Chung – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Chủ tịch Công đoàn TCT phát biểu tại Lễ bế giảng các lớp bồi dưỡng
 
Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội hiện có 37 chi, đảng bộ cơ sở với trên 1.300 đảng viên. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên được Đảng bộ HANDICO quan tâm, chú trọng, bảo đảm theo tiêu chuẩn và thực hiện đúng quy định. Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty thường xuyên tăng cường chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025.
 
 

1089 Lượt xem

HANDICO phấn đấu trở thành một trong những tổ chức kinh tế chiếm thị phần hàng đầu trong cả nước về đầu tư kinh doanh bất động sản, có địa bàn hoạt động trên cả nước và các nước trong khu vực...  [Xem thêm]