Công bố thông tin bất thường năm 2024 của HANDICO

(HANDICO) – Thực hiện Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) công bố thông tin bất thường năm 2024 với các nội dung:
- Công bố thông tin về việc bổ nhiệm lại Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.
- Công bố thông tin về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.

Vui lòng tải file đính kèm để biết thêm chi tiết---->
/UploadFiles/Upload%202024/1513_CBTT%20bat%20%20thuong%20lan%203.pdf

114 Lượt xem

HANDICO phấn đấu trở thành một trong những tổ chức kinh tế chiếm thị phần hàng đầu trong cả nước về đầu tư kinh doanh bất động sản, có địa bàn hoạt động trên cả nước và các nước trong khu vực...  [Xem thêm]