Đảng bộ HANDICO: Triển khai ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”

(HANDICO) – Ngày 14/3/2023, Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác triển khai và ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” tới các chi, đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ Tổng công ty.

Phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” được triển khai trong toàn Đảng bộ Tổng công ty, được sử dụng rộng rãi trên các thiết bị di động và các trình duyệt trên các web thông dụng, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty, Thành phố, Trung ương; là kênh thông tin chính thống, quan trọng của Đảng bộ Tổng công ty để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty, Thành phố; tổng hợp, cung cấp tin tức từ các kênh thông tin của Đảng, Nhà nước tới đông đảo đảng viên. Đồng thời, là công cụ quan trọng để nắm bắt, quản lý chặt chẽ hoạt động của các cấp ủy đảng và đảng viên.
 


Phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” là phần mềm chuyên biệt được thực hiện trong mạng diện rộng của Đảng nhằm từng bước xây dựng môi trường làm việc trong công tác xây dựng Đảng hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ chính trị, quản lý, điều hành của các cấp ủy đảng từ Tổng công ty tới cấp ủy cơ sở, phối hợp với phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” triển khai các nhiệm vụ, thông tin tới chi bộ và đến từng đảng viên trong Đảng bộ Tổng công ty; ứng dụng trong công tác quản lý, điều hành, triển khai nhiệm vụ của ban tổ chức cấp ủy và cấp ủy cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng; thực hiện cải cách hành chính, giảm thiểu giấy tờ, giảm thời gian đi lại giữa các đơn vị; là kênh thông tin, trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ trong hệ thống; hướng tới thực hiện số hóa các tài liệu, hồ sơ của đảng viên với độ an toàn bảo mật cao nhất.

Việc thực hiện đồng bộ hai phần mềm trên góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hướng tới xây dựng điều hành số, điều hành điện tử của Đảng bộ Tổng công ty.

 
 
Đồng chí Phan Thanh Chung – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Thanh Chung – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty nhấn mạnh: Các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc quán triệt, tuyên truyền đến cấp ủy Đảng và toàn thể đảng viên, nhằm tạo sự thống nhất cao trong triển khai, tổ chức thực hiện từ cấp ủy đến đảng viên trong toàn Đảng bộ. Việc triển khai phần mềm phải đảm bảo đúng tiến độ và đối tượng sử dụng. Trong đó, định kỳ tổng hợp, đánh giá kết quả ứng dụng, sử dụng phầm mềm trong hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên của đơn vị.

Đảng bộ Tổng công ty dự kiến cài đặt, chuyển giao các phần mềm sẽ hoàn thành trong tháng 4/2023 và triển khai đồng bộ toàn Tổng công ty trong quý II/2023.
 

902 Lượt xem

HANDICO phấn đấu trở thành một trong những tổ chức kinh tế chiếm thị phần hàng đầu trong cả nước về đầu tư kinh doanh bất động sản, có địa bàn hoạt động trên cả nước và các nước trong khu vực...  [Xem thêm]