Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy Tổng công ty về công tác xây dựng Đảng

(HANDICO) – Ngày 26/01/2024, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội do đồng chí Vũ Đức Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội về công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Làm việc với đoàn công tác của Thành ủy có các đồng chí: Trương Hải Long - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; Phạm Tiến Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy; Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc và Bí thư Đảng ủy một số Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty.
 


Đồng chí Trương Hải Long - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị
 
Đảng bộ Tổng công ty có 37 chi, đảng bộ trực thuộc với 1.261 đảng viên. Trong năm, Đảng uỷ đã xem xét, kết nạp mới 31 đảng viên. Năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng theo chỉ đạo của Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy. Đảng ủy đã ban hành đầy đủ, kịp thời, chất lượng hệ thống văn bản để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng; thực hiện có chất lượng, hiệu quả việc sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy theo chỉ đạo.

Việc chủ động xây dựng Quy chế phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo doanh nghiệp ở một số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã được triển khai, thực hiện. Đến nay đã có 20/30 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đã ban hành quy chế và tổ chức thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả. Việc ứng dụng ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” đã được các cấp ủy cơ sở áp dụng thực hiện tốt.
 

Đồng chí Phạm Tiến Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị
 
Nổi bật trong năm 2023 là việc thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII; Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy Tổng công ty tổ chức, thực hiện nghiêm túc, đạt chất lượng, hiệu quả các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng phù hợp với đặc điểm tình hình của Tổng công ty,…

Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã tiếp tục triển khai 5 chương trình, 3 chuyên đề của Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều kết quả tích cực, góp phần tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong toàn Đảng bộ.

Trong sản xuất kinh doanh, với sự chỉ đạo điều hành khoa học, quyết liệt của Tổng công ty, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị thành viên, năm 2023 ghi dấu ấn nổi bật của Tổng công ty với việc hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh, thành công trên mọi lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất kinh doanh toàn Tổng công ty đạt 11.600 tỷ đồng (103,% kế hoạch). Doanh thu đạt 10.700 tỷ đồng (112,6% so với kế hoạch); lợi nhuận 1.200 tỷ đồng (109,1% kế hoạch); nộp ngân sách 1.200 tỷ đồng (120% kế hoạch). Đời sống, việc làm, thu nhập cho người lao động toàn Tổng công ty được duy trì, đảm bảo với mức thu nhập bình quân trên 8 triệu đồng/người/tháng.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty cũng đã báo cáo làm rõ hơn những kết quả đạt được trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể xã hội…
Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi, thảo luận, kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Đức Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã ghi nhận những kết quả nổi bật của Đảng ủy Tổng công ty trong năm vừa qua. Tập thể Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc đã luôn đoàn kết, triển khai đầy đủ các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy; lãnh đạo, chỉ đạo Tổng công ty duy trì ổn định và phát triển.
 

Đồng chí Vũ Đức Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Hội nghị
 
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Vũ Đức Bảo đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Thành phố với việc tiên phong đi đầu trong cải tạo chung cư cũ, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư,… Tổng công ty tiếp tục triển khai tái cơ cấu doanh nghiệp, tổ chức bộ máy cần tinh gọn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, chú trọng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ hiện đại. Tăng cường công tác quản lý đảng viên, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng; rà soát kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ đảm bảo đúng các quy trình, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, phù hợp với tình hình thực tiễn; đồng thời chuẩn bị tốt cho công tác phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

2952 Lượt xem

HANDICO phấn đấu trở thành một trong những tổ chức kinh tế chiếm thị phần hàng đầu trong cả nước về đầu tư kinh doanh bất động sản, có địa bàn hoạt động trên cả nước và các nước trong khu vực...  [Xem thêm]