Thông báo công khai phương án sử dụng lao động Xí nghiệp Quản lý và Dịch vụ Đô thị (MASEN) khi chấm dứt lao động

(HANDICO) – Căn cứ văn bản số 722/UBND-SNV ngày 14/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc chấm dứt hoạt động (giải thể) đơn vị phụ thuộc Xí nghiệp Quản lý và Dịch vụ đô thị (Masen) thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội; Biên bản cuộc họp lấy ý kiến BCH Công đoàn Công ty mẹ - Tổng công ty ngày 18/3/2022 về Phương án sử dụng lao động Xí nghiệp Quản lý và Dịch vụ đô thị (Masen); Nghị quyết số 740/NQ-HĐTV ngày 28/3/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về thống nhất Phương án sử dụng lao động Xí nghiệp Quản lý và Dịch vụ đô thị (Masen), Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) thông báo công khai Phương án sử dụng lao động Xí nghiệp Quản lý và Dịch vụ đô thị (Masen) khi chấm dứt hoạt động theo quy định.
 

Vui lòng tải file đính kèm để biết thêm chi tiết ---->
/UploadFiles/Upload%202022/CV%20%C4%91i%20887_0001.pdf

 

430 Lượt xem

HANDICO phấn đấu trở thành một trong những tổ chức kinh tế chiếm thị phần hàng đầu trong cả nước về đầu tư kinh doanh bất động sản, có địa bàn hoạt động trên cả nước và các nước trong khu vực...  [Xem thêm]