Theo Quyết định số 824/QĐ-HĐTV ngày 24/6/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội về việc thành lập Phòng cho thuê Nhà thuộc Tổng công ty.
 • Tên đầy đủ: Phòng cho thuê Nhà
 • Tên gọi tắt: P8
Chức năng:
 • Phòng Cho thuê nhà là Phòng chuyên môn tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Tổng công ty và trực tiếp thực hiện công tác kinh doanh cho thuê, cho thuê mua nhà ở, văn phòng, khách sạn, đất đai, khu công nghiệp và các bất động sản khác thuộc sở hữu của Tổng công ty và các bất động sản do Tổng công ty được quyền quản lý, khai thác.
 • Thực hiện công tác tổng hợp, quản lý, theo dõi các dự án đầu tư xây dựng bất động sản cho thuê do các Ban quản lý dự án trực thuộc Tổng công ty thực hiện.
 • Chủ trì, quản lý, giám sát, theo dõi công tác quản lý, vận hành, khai thác dịch vụ sau đầu tư tại các dự án của Tổng công ty.
Nhiệm vụ:
 • Chủ trì xây dựng quy trình và tổ chức triển khai công tác cho thuê, cho thuê mua các sản phẩm bất động sản của Tổng công ty. Có trách nhiệm tham mưu, thương thảo, lập và trình Lãnh đạo Tổng công ty ký các hợp đồng trong giai đoạn khai thác sản phẩm và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và của Tổng công ty.
 • Chủ trì, tham mưu và trình Lãnh đạo Tổng công ty ký kết các hợp đồng, thanh lý hợp đồng và các tài liệu liên quan đến lĩnh vực cho thuê, cho thuê mua bất động sản. Thực hiện quản lý, theo dõi các hợp đồng cho thuê, cho thuê mua bất động sản.
 • Quản lý, giám sát, theo dõi công tác vận hành, khai thác dịch vụ và cung cấp các dịch vụ tại các tòa nhà, khu đô thị, khu dân cư; hoạt động của các cơ sở thể thao, công viên và vui chơi giải trí khác; hoạt động kinh doanh buôn bán, thương mại, dịch vụ ăn uống và nhà hàng…
 • Chủ trì công tác tham mưu về xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh đối với hoạt động cho thuê, cho thuê mua bất động sản của Tổng công ty.
 • Là đầu mối thông tin, làm việc với cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị trong Tổng công ty về lính vực kinh doanh cho thuê, cho thuê mua bất động sản.
 • Giám sát, đôn đốc, kiểm tra theo định kỳ hoặc theo chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty đối với toàn hệ thống phân phối cho thuê, cho thuê mua bất động sản để đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh và thu hồi vốn.
 • Nghiên cứu các cơ hội và thách thức từ môi trường vĩ mô, đối thủ cạnh tranh, đánh giá các mặt mạnh, hạn chế của Tổng công ty để tham mưu cho Lãnh đạo Tổng công ty lựa chọn thị trường mục tiêu và hoạch định danh mục các dự án đầu tư tối ưu.
 • Nghiên cứu thị hiếu, khả năng thanh toán của khách hàng và dự báo nhu cầu thị trường để tham mưu ý kiến về chủng loại chất lượng và dịch vụ sản phẩm ngay từ công tác thiết kế và thi công xây dựng.
 • Phối hợp với Phòng Quản lý xây lắp Tổng công ty trong việc xây dựng kế hoạch, phương án sửa chữa, nâng cấp, bảo dưỡng, bảo trì… trang thiết bị, vật tư các khu nhà, các sản phẩm cho thuê của Tổng công ty.
 • Chủ trì kiểm tra việc lập và hoàn chỉnh hồ sơ sản phẩm trước khi đưa sản phẩm vào kinh doanh cho thuê, cho thuê mua.- Phân tích chi phí, khảo sát mức giá của đối thủ cạnh tranh và đánh giá xu hướng biến động của thị trường, đặc điểm của sản phẩm thay thế để tham mưu cho Lãnh đạo Tổng công ty quyết định về việc xác định giá thuê, cho thuê mua sản phẩm, chiết khấu và kỳ hạn thanh toán.
 • Phối hợp với các phòng ban chức năng thẩm định phương án kinh doanh các dự án do Tổng công ty làm chủ đầu tư.
 • Triển khai thực hiện các kế hoạch marketting, tổ chức sự kiện, hội nghị khách hàng, khuyến mãi, tài liệu tiếp thị để quảng bá sản phẩm. Mở rộng mạng lưới cộng tác viên để nâng cao chất lượng quảng cáo và tìm kiếm khách hàng,
 • Theo dõi và phát hành các loại phiếu báo thu tiền thuê bất động sản và các khoản phí khác theo định kỳ. Phối hợp với phòng Tài chính kế toán Tổng công ty, các Xí nghiệp quản lý vận hành, khai thác dịch vụ sau đầu tư để thu tiền thuê bất động sản, tiền điện, tiền nước và các khoản thu khách đầy đủ, kịp thời.
 • Kiểm tra, giám sát vệc quản lý, phục vụ khách thuê bất động sản của các Xí nghiệp quản lý vận hành, khai thác dịch vụ sau đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và các quy định của Tổng công ty.
 • Khai thác, cập nhật thông tin, tài liệu liên quan đến bất động sản, trên các phương tiện thông tin được phép phát hành.
 • Cung cấp phổ biến chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động cho thuê và cho thuê mua bất động sản đối với các dự án trực thuộc Tổng công ty.
 • Theo dõi, cập nhật, đánh giá, dự báo tình hình biến động của bất động sản; Khai thác, tổng hợp các tài liệu về bất động sản trong và ngoài nước để phục vụ hoạt động kinh doanh.
 • Tiếp nhận và chủ trì xử lý các kiến nghị, thắc mắc của khách hàng.
 • Xây dựng các quy chế, quy định của Tổng công ty về công tác cho thuê, cho thuê mua bất động sản trình Lãnh đạo Tổng công ty ban hành và hướng dẫn thực hiện.
 • Chủ trì, trực tiếp triển khai các công tác của Sàn giao dịch bất động sản Handico.
 • Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Tổng công ty phân công.
  
Hỗ trợTrực Tuyến
Hotline 0981.699.699

Cho thuê văn phòng

0981.699.699

Tư vấn bán nhà ở

(04) 6278 - 2585

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI
Trụ sở chính: 34 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm, Hà Nội
Phòng Cho thuê nhà
ĐT: 04.62782585/ Hotline: 0981.699.699
Website: handicovn.com.vn - Email: pctn.handico@gmail.com